Basketstyret

Basketstyret består av Leder og to styremedlemmer.
Gruppen er representert i Hovedstyret med en person.

Click me

Kissma Kamara

Gruppeleder Basket
Mobil: 97 89 34 85
e-post:
kissma.kamara@gmail.com

Espen Myrbakken

Nestleder
Mobil:  90 75 69 11
e-post:
espen.myrbakken@tibnor.com

Yahye Bashir Mohamed

Styremedlem
Mobil: 96 62 71 09
e-post:
Yahye323@gmail.com